Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2021 09:45, số lượt xem: 207

Ta về lối cũ một chiều mưa
Kỷ niệm người ơi diễm mấy thừa
Nọ quãng triền mơ vầy cỏ biếc
Kia bờ dốc hẹn sưởi vòm trưa
Rồi hôm với mộng vào tiên cảnh
Lại bữa cùng trăng thưởng mứt dừa
Quá vãng đầy hương dần toả quyện
Nghe lòng thoáng trĩu cuộc tình xưa

Những giọt men gầy tưởng dấu xưa
Kìa ai mỹ lệ nép thân dừa
Tình mơn mởn dạ bừng câu diễm
Ngãi thiết tha lời vọng nẻo trưa
Nhớ chỗ yêu kiều say thượng uyển
Kèm đêm lãng mạn thức giao thừa
Vàng trăng thuở nọ dù xa mãi
Đọng giữa tim này buổi trú mưa