Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2020 13:55, số lượt xem: 207

Lòng đau chạnh xót dậy chan sầu
Rỗng cánh hương tình nguyệt nữa đâu
Mong ước phủ nguyền mơ huyễn ảo
Ngóng chờ ran dạ lặng hư nhàu
Hồn thương chạnh rớt buồn tê ngẫu
Mộng nhớ loang về tím dại ngâu
Trông mỏi mắt rồi mây tản hậu
Nồng thơm xoá thảm úa phai màu

Màu phai úa thảm xoá thơm nồng
Hậu tản mây rồi mắt mỏi trông
Ngâu dại tím về loang nhớ mộng
Ngẫu tê buồn rớt chạnh thương hồn
Nhàu hư lặng dạ ran chờ ngóng
Ảo huyễn mơ nguyền phủ ước mong
Đâu nữa nguyệt  tình hương cánh rỗng
Sầu chan dậy xót chạnh đau lòng