Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2021 20:45, số lượt xem: 343

Ta dìu phở khoái lịm mù khơi
Sũng khúc nồng mê tuyệt hảo đời
Rà quấn quyện mơ đồi uốn đẩy
Lộng tràn lan phả nhịp đầy vơi
Ca tình ướp chuyện thơm cài giấc
Dệt ý thành yêu xứng cảm lời
Sà mượt đắm môi chuyền lửa bén
Xa gần mộng diễm rợp chùng lơi

Lơi chùng rợp diễm mộng gần xa
Bén lửa chuyền môi đắm mượt sà
Lời cảm xứng yêu thành ý dệt
Giấc cài thơm chuyện ướp tình ca
Vơi đầy nhịp phả lan tràn lộng
Uốn đẩy đồi mơ quyện quấn rà
Đời hảo tuyệt mê nồng khúc sũng
Khơi mù lịm khoái phở dìu ta