Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2020 12:33, số lượt xem: 257

Được thể lòng ham quyết lấn dồn
Lưu tồn ái cảm nước vầy non
Rồi sinh hạ giới la ồn bổng
Đã khiến làng thôn chịu khẳm tròn
Ngựa phóng lao bồn xuyên một nẻo
Lừa ôn vặt cỏ thích hai hòn
Càng trưa nắng dọi lò tôn nóng
Khoái chí đôn liều những mấy con

Khoái chí đôn liều những mấy con
Lừng hôn vỗ dậu vuốt đôi hòn
Mà nghe gió thoảng lờ tôn mát
Lại thấy lài ôn dỗ điệu tròn
Súng đạn côn lù thơm ngõ biếc
Môn lề nẻo ngứa tận đùi non
Trời khuya khoắt thẫm lùa chôn sạch
Được thể lòng ham quyết lấn dồn