Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/06/2022 15:46, số lượt xem: 114

Kỷ niệm hôm nào chỗ bến sông
Người xưa buổi ấy dệt mơ chồng
Say tằng tịu quyến lời buông thả
Đắm mải mê vờn giữa đợi trông
Cảnh mộng yêu kiều ngây ngất sũng
Đài trang diễm lệ sởn sơ hồng
Rồi giông bão đến tình ly biệt
Lỡ hẹn cau trầu hỏi tiếc không

Bây giờ quá vãng liệu còn không
Chắc hẳn vần thơ đã nhạt hồng
Ngõ cụt to đùng gai góc cản
Khung trời ủ dột thẫn thờ trông
Hờn dan díu cũ đành quên cội
Rã hẹn hò xưa để lấy chồng
Góc biển ơi người xin giã biệt
Tâm tình gởi lại nắng ngoài sông