Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/11/2021 09:13, số lượt xem: 139

Cần thêm ngát dạ bén duyên mời
Ngọt thắm đêm tình khúc lả lơi
Ân nghĩa dệt lòng vương vấn nguyệt
Bướm ong vầy mộng khát khao đời
Gần tha thướt quyện trầm hương hỡi
Sũng ngất ngây dìu số phận ơi
Ngân vọng mãi chuyền mơ ái cảm
Vần thơm kết lộng diễm đan lời

Lời đan diễm lộng kết thơm vần
Cảm ái mơ chuyền mãi vọng ngân
Ơi phận số dìu ngây ngất sũng
Hỡi hương trầm quyện thướt tha gần
Đời khao khát mộng vầy ong bướm
Nguyệt vấn vương lòng dệt nghĩa ân
Lơi lả khúc tình đêm thắm ngọt
Mời duyên bén dạ ngát thêm cần