Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2021 21:31, số lượt xem: 141

Để giấc lòng khuya chạnh dãi dầu
Khi mà ái cảm lỡ làng câu
Ngày nao diễm mộng hoài mơ giấu
Thuở ấy nồng yêu mãn nguyện cầu
Cứ tưởng duyên thề luôn trọn mẫu
Nào hay vũng ước chẳng như đầu
Làm cho hạnh phúc lìa giai ngẫu
Suốt cả đêm trường mãi lịm thâu

Suốt cả đêm trường mãi lịm thâu
Mà nghe quạnh vắng nẻo giang đầu
Mơ màng cõi điệp hương tìm bấu
Rộn rã vành tim tiếng thoảng cầu
Hãy vẹn lời thơm bừng ngát khẩu
Luôn tròn ý ngọt trỗi ngời câu
Đừng như kẻ nọ lờ hoa xấu
Để giấc lòng khuya chạnh dãi dầu