Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2021 20:46, số lượt xem: 213

Lả lướt cùng nhau giữa mật đường
Cho tình toả khúc ngọt ngào vương
Nồng thơm thảo dậy bừng mơ huyễn
Khướt đẫn đờ mê cảm mộng trường
Thể phách trong lành thân ngọc nữ
Tâm hồn bổng ngát vị trầm hương
Cầm tay dẫn lối về tiên cảnh
Khấp khởi bồng lai cuộn diễm hường

Khấp khởi bồng lai cuộn diễm hường  
Thơm ngời tựa thể đoá quỳnh hương
Mà nghe điệu nhớ lồng tâm khảm
Bỗng thấy làn mơ toả dặm trường
Giục giã môi tình ngây ngất trải
La đà khúc ngãi dịu dàng vương
Dìu theo sợi nắng chiều nghiêng nhủ
Lả lướt cùng nhau giữa mật đường