Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 08/06/2017 13:11, số lượt xem: 499

Đã quyết trao lòng nguyện của nhau
Thì xin vạn kiếp mãi xanh màu
Đừng cho số phận đem buồn náu
Hãy để tâm hồn gạt xám chau
Kỷ niệm tươi hồng thơm phối ngẫu
Ân tình vẹn thoả biếc trầu cau
Mùa yêu toả ngát mùi hương nẫu
Quãng mộng đừng lem cảnh úa nhàu

Quãng mộng đừng lem cảnh úa nhàu
Thân trầu quấn quyện mãi đời cau
Dù cho bão tố tình không quạu
Dẫu bị mưa dầm ái chẳng chau
Sẽ phởn phờ hương bừng vạn dấu
Và thơm thảo sắc dậy muôn màu
Ngàn năm nghĩa thệ là châu báu
Đã quyết trao lòng nguyện của nhau

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm