Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2021 22:43, số lượt xem: 175

Đơ phận kiếp sầu não đắng cay
Lỡ duyên hờn khóc vọng canh dài
Chờ loan chả thấy ơ thờ lại
Ngỡ phụng đâu nào thảm thiết phai
Trơ rã rệu đời tim úa dại
Vỡ mê mù sắc dạ chi nài
Mơ ngùi lặng ám đêm buồn mãi
Tơ mộng biệt lìa khổ oán ai

Ai oán khổ lìa biệt mộng tơ
Mãi buồn đêm ám lặng ngùi mơ
Nài chi dạ sắc mê mù vỡ
Dại uá tim đời rệu rã trơ
Phai thiết thảm nào đâu phụng ngỡ
Lại thờ ơ thấy chả loan chờ
Dài canh vọng khóc hờn duyên lỡ
Cay đắng não sầu kiếp phận đơ