Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2022 17:07, số lượt xem: 209

Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu
Lại nỡ buông tình khiến ủ châu
Giấu những vần thơ lìa mộng tưởng
Vùi bao quãng nhạc đốt mơ sầu
Trầm hương đã rụi bơ phờ đắng
Ngọc nữ đâu còn thảm thiết sâu
Rã nguyện đau hồn ta dốc tửu
Trăng mờ nhão ánh quyện buồn lâu

Trăng mờ nhão ánh quyện buồn lâu
Dõi mắt xa ngoài quặn thẳm sâu
Vạn nẻo chao nguyền tim sũng buốt
Ngàn phương rã mộng trí cay sầu
Bầm thơ phú ngủm kèm hao nguyệt
Rỗng dạ hoa tàn tủi đắm châu
Huyễn ảo mù sương đời tối mịt
Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu