Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2020 18:52, số lượt xem: 487

Xa xót hương tình nuối cõi yêu
Dậy đau thương nhớ vọng nghiêng chiều
Ta đời giá cội choàng tăm biệt
Mộng cõi se lòng buốt lặn tiêu
Ba nguyệt đất nguyền tìm ái nhạc
Tứ thu trời vấn dõi mơ diều
Mà sao mãi dỗi hờn cung kiếm
Xa xót hương tình nuối cõi yêu

Yêu cõi nuối tình hương xót xa
Kiếm cung hờn dỗi mãi sao mà
Diều mơ dõi vấn trời thu tứ
Nhạc ái tìm nguyền đất nguyệt ba
Tiêu lặn buốt lòng se cõi mộng
Biệt tăm choàng cội giá đời ta
Chiều nghiêng vọng nhớ thương đau dậy
Yêu cõi nuối tình hương xót xa