Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2022 20:32, số lượt xem: 131

Em sũng đắm nồng dậy yến anh
Ước mơ tình cảm mộng duyên thành
Kèm vương vấn dạ choàng son thắm
Trỗi khát khao lòng toả nét thanh
Đem huyễn ảo vờn mê mải bướm
Bủa ngây đờ lượn phất phơ mành
Rèm che khuất vịnh mùi thơm ngát
Xem ngắm thoả hồn lịm diễm tranh

Tranh diễm lịm hồn thoả ngắm xem
Ngát thơm mùi vịnh khuất che rèm
Mành phơ phất lượn đờ ngây bủa
Bướm mải mê vờn ảo huyễn đem
Thanh nét toả lòng khao khát trỗi
Thắm son choàng dạ vấn vương kèm
Thành duyên mộng cảm tình mơ ước
Anh yến dậy nồng đắm sũng em