Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/01/2022 23:36, số lượt xem: 126

Sẽ ngộ bồng lai khảm biếc thềm
Cho nồng ước thoả giữa trời đêm
Màn yêu khấp khởi loang bừng diệu
Cõi luyến xàng xê phả lộng mềm
Phảng phất cài mơ đầy bỡn cợt
La đà cưỡi mộng toả ngào chêm
Rồi chao đảo lịm khi mùi bén
Hỗn loạn tằm tơ khó thể kềm

Hỗn loạn tằm tơ khó thể kềm
Nghe thầm khát vọng thoảng ngời chêm
Ngàn thương ngát toả trong huyền diệu
Tỷ nhớ nồng loang giữa dịu mềm
Rộn rã ân tình say cảm hứng
Tưng bừng vũ khúc dậy màn đêm
Cùng nhau thoả giấc vàng son mộng
Sẽ ngộ bồng lai khảm biếc thềm