Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/02/2019 16:08, số lượt xem: 345

Êm ngào mật ngọt đẫm dòng khơi
Kiếm thoả lòng thơm quấn quyện đời
Thềm phả nhớ thương vằng vặc đợi
Nệm bừng mơ ước dạt dào lơi
Thêm hoài nghĩa lịm mê huyền tới
Nếm mãi tình ân ái huyễn ngời
Mềm dịu khách si quỳnh đắm khởi
Đêm nguyền hẹn ước dặt dìu ơi

Ơi dìu dặt ước hẹn nguyền đêm
Khởi đắm quỳnh si khách dịu mềm
Ngời huyễn ái ân tình mãi nếm
Tới huyền mê lịm nghĩa hoài thêm
Lơi dào dạt ước mơ bừng nệm
Đợi vặc vằng thương nhớ phả thềm
Đời quyện quấn thơm lòng thoả kiếm
Khơi dòng đẫm ngọt mật ngào êm