Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2022 08:37, số lượt xem: 114

Kim bằng vọng nhớ gởi vài câu
Toả biếc hồn thơ diễm rượu bầu
Quãng gặp hôm nào mơ phả ngát
Hương bừng thuở đó mộng chuyền sâu
Còn chăng dũng chí ngày ra lực
Ước vẫn hùng tâm buổi hội lầu
Chữ vắn thương dài mong bạn hiểu
Ân tròn nghĩa vẹn kết bền lâu

Ân tròn nghĩa vẹn kết bền lâu
Thoả mãn choàng vai ghé nguyệt lầu
Giục giã đường mơ trào vẻ thắm
La đà cánh mộng toả tình sâu
Làm thương rộn rã trong làn sắc
Khiến cảm triền miên giữa giọt bầu
Khấp khởi thơ lòng loang huyễn diệu
Kim bằng vọng nhớ gởi vài câu