Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/01/2022 20:09, số lượt xem: 147

Mau về xứ võ miệt Quy Nhơn
Lượn núi Cù Mông gió biển vờn
Vượt đỉnh Mộng Cầm chao đảo lớn
Sang mồ Mặc Tử ngậm ngùi hơn
Bàu Sen toả nắng chim hoài giỡn
Đảo Yến dầm mưa cội chẳng sờn
Ghé lại Diêu Trì chân sẵn trớn
Thăm đền Nguyễn Huệ đất Tây Sơn

Thăm đền Nguyễn Huệ đất Tây Sơn
Suối Giếng Tiên xưa khó thể sờn
Dõi cột Hàm Long sừng sững lớn
Qua lầu Bảo Đại ngạt ngào hơn
Phương Mai lả lướt chiều nô giỡn
Bãi Rạng triền miên nước vỗ vờn
Nhắn gởi Cù Lao nhiều sóng gợn
Mau về xứ võ miệt Quy Nhơn