Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2020 12:40, số lượt xem: 203

Lời thương mấy bận gởi qua về
Lại ngỡ muôn đời biệt chán chê
Bởi thướt tha hồn ươm mộng kể
Và ngan ngát dạ tưới trăng thề
Từng đêm ý hợp thường san sẻ
Mỗi sáng tâm đầu mãi tỉ tê
Khúc nhạc tình yêu nồng mặn thế
Niềm mơ lộng phả đẹp trăm bề

Điệu ái vần thương diễm vạn bề
Nên lòng hớn hở lịm khờ tê
Mây thùa khát vọng mơ bồng bế
Gió dệt trầm hương mộng ước thề
Bất chợt tình yêu đành rạn bể
Cơ hồ khúc nguyện bị lùa chê
Khờ loang cuộc sống buồn vô kể
Khép cổng vườn thơ biệt vỗ về