Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2021 22:30, số lượt xem: 216

Đêm tẻ nhạt tình lặng giữa mưa
Nếm đau hồn chạnh lửng lơ thừa
Mềm môi đợi mãi nhàu hương tựa
Điểm mắt trông hoài mỏi dáng đưa
Thêm luỵ ý lời ngao ngán vữa
Đếm xiêu lòng dạ chán chê bừa
Thềm hoang hoải đoạn sầu chan chứa
Chêm đắng rượu đời não nhặt thưa

Thưa nhặt não đời rượu đắng chêm
Chứa chan sầu đoạn hoải hoang thềm
Bừa chê chán dạ lòng xiêu đếm
Vữa ngán ngao lời ý luỵ thêm
Đưa dáng mỏi hoài trông mắt điểm
Tựa hương nhàu mãi đợi môi mềm
Thừa lơ lửng chạnh hồn đau nếm
Mưa giữa lặng tình nhạt tẻ đêm