Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2020 21:42, số lượt xem: 198

Xếp lại y tàn giữ chút hương
Lòng đơn thao thức não canh trường
Mơ màng nguyệt thuở nguyền thơm thảo
Buổi ái chao chùng lã chã sương
Hương phấn đâu rồi tan tác quạnh
Lược gương nào hỡi nhạt phai hường
Vàng xưa úa rã mùi hoang phế
Chấp chới mê huyền ngoái thảo phương

Chấp chới mê huyền ngoái thảo phương
Vì đâu nên nỗi đoạn ly hường
Hờn chăn gối nghẹn ngào chia biệt
Khắc khoải ngăn từ dỗi tuyết sương
Dẫu biết ta bà nhiều khổ luỵ
Nào hay hương lửa lắm oan trường
Liếc về kỷ niệm sầu xa vắng
Xếp lại y tàn giữ chút hương