Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2021 10:13, số lượt xem: 142

Diễm mộng tương phùng phả biếc thơ
Hoài ươm kỷ niệm giữ mong chờ
Ngoài kia quãng nhạc vang lời nhớ
Cõi ấy hương tình trải chuyện mơ
Dẫu khắt khe đời yêu chẳng lợ
Dù gai góc vũng hẹn không mờ
Lòng thương ngọt mát từng hơi thở
Huyễn ảo cung đàn ngát lịm tơ

Huyễn ảo cung đàn ngát lịm tơ
Trầm hương khoả lộng ngút xa mờ
Lời thanh vọng cửa sa đà nhớ
Khúc bổng khơi tình giục giã mơ
Mãi ước câu nồng thơm diệu mở
Hoài mong tiếng đượm thoảng ngây chờ
Người ơi mãn kiếp tròn duyên nợ
Diễm mộng tương phùng phả biếc thơ