Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2021 23:32, số lượt xem: 203

Ngào thương khúc diễm ái gieo vần
Vũ điệu cau trầu mãi kết thân
Ngọt thắm câu tình da diết bổng
Ngời xinh dáng mộng thướt tha gần
Say chiều chuộng giấc lời ru vẳng
Cảm vấn vương hồn giọng hát ngân
Đắm mượt tơ hồng đêm hiệp cẩn
Trầm hương ngọc nữ toát bao lần

Khúc ngọt tình yêu chớ lữa lần
Nghe thầm diệu ảo tiếng lòng ngân
Mong giòn giã ngợp mơ cài khít
Ước dập dìu thương mộng xích gần
Hạnh phúc vuông tròn lơi lả điệu
Thiên đường ngát diễm mặn mà  thân
Nguồn mê dợm khởi vào cung cấm
Lượn cảnh bồng lai thoả dệt vần