Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/07/2020 00:14, số lượt xem: 198

Đồng luyến nguyệt mây phả ánh hồng
Lộng tình hương phấn khoả đời mong
Sông thề giữ mộng ngon ngào thắm
Dạ ước gìn thơ mải miết ngồng
Nồng ảo huyễn loang hoài thẫm đợi
Biếc huyền mê lịm toả ngời trông
Đông nguyền diễm tuyệt thơm hò hẹn
Rồng phượng thoả yêu quấn quyện lòng

Lòng quyện quấn yêu thoả phượng rồng
Hẹn hò thơm tuyệt diễm nguyền đông
Trông ngời toả lịm mê huyền biếc
Đợi thẫm hoài loang huyễn ảo nồng
Ngồng miết mải thơ gìn ước dạ
Thắm ngào ngon mộng giữ thề sông
Mong đời khoả phấn hương tình lộng
Hồng ánh phả mây nguyệt luyến đồng