Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/01/2022 22:10, số lượt xem: 132

Chương tuyệt diễm tình khúc dệt đan
Đắm say bừng mượt quấn tơ đàn
Phương ngào ngạt nắng thơm hồn cảm
Ngãi sắt son lòng thắm nguyệt chan
Tường tận mắt ngây dìu mộng bướm
Thiết tha lời ngọt ướp mơ ngàn
Thương hoài ước nguyện luôn bền vững
Vương mãi bóng người nhớ toả lan

Lan toả nhớ người bóng mãi vương
Vững bền luôn nguyện ước hoài thương
Ngàn mơ ướp ngọt lời tha thiết
Bướm mộng dìu ngây mắt tận tường
Chan nguyệt thắm lòng son sắt ngãi
Cảm hồn thơm nắng ngạt ngào phương
Đàn tơ quấn mượt bừng say đắm
Đan dệt khúc tình diễm tuyệt chương