Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2022 19:00, số lượt xem: 100

Bỗng nghẹn hồng tơ tủi khúc sầu
Cho ngùi ngãi biếc chạnh buồn sâu
Làm tan mộng ước vào quên lãng
Khiến rã tình mơ rụi khẩn cầu
Cõi xám thiên đường mi nhỏ lệ   
Cung mờ hạnh phúc nẻo tràn châu
Người đi chẳng có ngày quay lại
Để ám vàng son lỡ dạo đầu

Để ám vàng son lỡ dạo đầu
Đôi vần thổn thức quyện dòng châu
Bồi hương sắc cũ luôn chờ đợi
Nối cảnh tình xưa mãi nguyện cầu
Vũ điệu mê cuồng mong sảng khoái
Xuân lòng cảm xúc được dài sâu
Người ơi ảo mộng giờ tan rã
Bỗng nghẹn hồng tơ tủi khúc sầu