Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2020 16:57, số lượt xem: 189

Thương lắm thuở tình ran khúc diệu
Hận nhiều hôm dỗi lặng niềm cay
Vườn lan tẻ nhạt yêu thương đổi
Ngõ trúc xiêu mờ ái luyến bay
Vương thẩm dạ khờ xa xót trỗi
Ủ loang trời mịt khổ đau đầy
Hương lòng nát vỡ tìm mòn vợi
Mộng chén thơm đời ngã khướt say

Say khướt ngã đời thơm chén mộng
Vợi mòn tim vỡ nát lòng hương
Đầy đau khổ mịt trời loang ủ
Trỗi xót xa khờ dạ thẩm vương
Bay luyến ái mờ xiêu trúc ngõ
Đổi thương yêu nhạt tẻ lan vườn
Cay niềm lặng dỗi hôm nhiều hận
Diệu khúc ran tình thuở lắm thương