Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2021 19:00, số lượt xem: 201

Chêm đường mật ngát nhịp chùng lơi
Đệm ảo mờ hương biếc cõi đời
Thềm phả nhớ thương dìu dặt tới
Nệm lồng mơ ước ngạt ngào khơi
Thêm dài mộng luyến tim luồn sợi
Nếm ngọt tình ca khúc lộng trời
Mềm dịu đắm si lòng phát khởi
Đêm bừng lịm ái nguyệt vàng phơi

Phơi vàng nguyệt ái lịm bừng đêm
Khởi phát lòng si đắm dịu mềm
Trời lộng khúc ca tình ngọt nếm
Sợi luồn tim luyến mộng dài thêm
Khơi ngào ngạt ước mơ lồng nệm
Tới dặt dìu thương nhớ phả thềm
Đời cõi biếc hương mờ ảo đệm
Lơi chùng nhịp ngát mật đường chêm