Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/11/2021 11:18, số lượt xem: 127

Điều nguyền giữ nhé chớ tùng tiêu
Tiêu tốn thời gian buổi hẹn chiều
Chiều ấy đôi mình lên rước kiệu
Kiệu này mỗi đứa dậy bừng yêu
Yêu hoài chẳng chịu lời xin kiếu
Kiếu mãi sao rồi giọng lả xiêu
Xiêu lãng tâm hồn trong ảo diệu
Diệu mơ diễm ái lộng hương nhiều

Nhiều thơm thảo nhé hoài mơ diệu
Diệu bổng tang tình lả lướt phiêu
Phiêu nẻo thiên đường đâu chịu kiếu
Kiều làn thu thuỷ mãi hoài yêu
Yêu thầm nguyện ước la đà kiệu
Kiệu thắm mòng mơ lãng đãng chiều
Chiều lả sương chùng in bóng xiếu
Xiếu tim gởi gắm đến bao điều