Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/08/2018 15:15, số lượt xem: 407

Người ơi kỷ niệm biệt vô hình
Chi nữa ân nguyền đón với nghinh
Đã hết trầu cau thời liệu tính
Còn đâu chăn gối buổi vương tình
Âm thầm ái rã tan đường chính
Phờ phạc duyên mòn ám nguyệt minh
Có lẽ trời cao giờ đã định
Nghiệt thay phận số tủi thân mình

Phận số giờ đây chịu lẻ mình
Đâu còn vọng tưởng ánh bình minh
Nào khi rộn rã ngời loang vịnh
Hay lúc triền miên dậy mướt tình
Cứ tưởng muôn đời luôn ái kỉnh
Đâu dè mấy hạ chẳng thề nghinh
Trầm hương nhạt thếch tàn mơ vĩnh
Lặng lẽ đời ta bóng giễu hình

Liên hoàn – Ô thước kiều – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm