Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2020 12:53, số lượt xem: 220

Thẫm lặng buồn ơi xám nẻo đường
Trông về kỷ niệm nuối nhoè sương
Trầm hương rã lạnh lùng chăn gối
Khắc khoải tim lòng bão cội vương
Nhẩm lại tình yêu mùa ái đã…
Tìm soi kỷ niệm khúc mơ dường…
Nào ai biết được ngày hư rỗng
Lặng lẽ canh sầu chẳng ánh dương

Lặng lẽ canh sầu chẳng ánh dương
Tình ơi tất cả lặng như dường…
Thềm yêu vợi bẽ bàng duyên kiếp
Vỡ vụn thân đời nẻo tối vương
Có phải cơi tình mê mệt bão
Hay là nuộc ái mỏi mòn sương
Mà đem nghĩa nặng vùi trong gió
Để mỗi người nay cách một đường