Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2020 18:09, số lượt xem: 218

Ơi người chớ vội nghĩ lầm sai
Khiến giữa mùa thương nghẹn thở dài
Kỷ niệm giờ đây đành xám loãng
Ân tình buổi đó chịu mờ phai
Đau thầm dạ nát tan hồn lỡ
Rạn vỡ tim sầu biết tỏ ai
Dẫu gặp đường yêu toàn khúc khuỷu
Mong gìn giữ thệ thuở quỳnh-mai

Mong gìn giữ thệ thuở quỳnh-mai
Ấp ủ tâm nguyền xoã lịm ai
Chớ để mơ nồng đành nhạt huyễn
Xin đừng phượng thắm phải tàn phai
Tình yêu đẹp trỗi lừng duyên ái
Rạng toả nguồn thương quá vãng dài
Hãy hiểu phương này ta ngóng đợi
Ơi người chớ vội nghĩ lầm sai