Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2021 13:03, số lượt xem: 208

Rơi khẽ nắng chiều đẫm ước mơ
Chứa chan hoài vọng dẫu xa mờ
Lời thơm thảo dậy loang tình nghĩa
Điệu ngát ngan bừng lộng tóc tơ
Khơi ý đượm choàng vun ngóng đợi
Trỗi tim nồng đắm quyện mong chờ
Thời giao kết nguyện hồn ươm mãi
Ơi diễm ái lòng phả ngọt thơ

Thơ ngọt phả lòng ái diễm ơi
Mãi ươm hồn nguyện kết giao thời
Chờ mong quyện đắm nồng tim trỗi
Đợi ngóng vun choàng đượm ý khơi
Tơ tóc lộng bừng ngan ngát điệu
Nghĩa ân bồi dệt thảo thơm lời
Mờ xa dẫu vọng hoài chan chứa
Mơ ước đẫm chiều nắng khẽ rơi