Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2020 23:47, số lượt xem: 224

Trần duyên đứt ruột tủi Kim-Kiều
Tuỗi mộng trăng tròn đã chớm yêu
Hảo ngộ  bên cầu tơ liễu phất
Băng tường giữa trướng nguyệt cầm phiêu
Trầm ca hẹn ước tình lang cảm
Duỗi nhạc tương nguyền tử khách xiêu
Cõi ái chan hoà trâm thệ gửi
Sao trời nỡ đoạn khiến sầu liêu

Sao trời nỡ đoạn khiến sầu liêu
Một kẻ chao đời giữa gió xiêu
Mấy thuở lầu xanh nguyền vẹn giữ
Bao lần lẻ mọn sắc tàn phiêu
Buồn trông cố quận đau huyền nẻo
Tưởng ngoái trăng thềm chạnh huyễn yêu
Lạc bước mười lăm thành hảo hữu
Trần duyên đứt ruột tủi Kim-Kiều