Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2019 11:00, số lượt xem: 760

Mong chờ tái ngộ khải hoàn ca
Dậy khúc bình yên của nước nhà
Gắng nhé đẩy lùi bao kẻ giặc
Tiến nghe diệt hết lũ quân tà
Toàn dân quyết chí trông bờ cõi
Cả nước hùng tâm giữ hải hà
Tổ quốc muôn đời vang vọng trải
Đất liền gửi gắm mộng gần xa

Đất liền gửi gắm mộng gần xa
Sức trẻ cầm tay kết viễn hà
Dũng mãnh tiến quân vào địa hiểm
Hùng anh thẳng bước dưới sương tà
Là con Âu Lạc đền ơn nước
Ấy cháu Hùng Vương rạng nghĩa nhà
Nối đảo Trường Sa bằng nhiệt huyết
Mong chờ tái ngộ khải hoàn ca