Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tích (2)
Đăng ngày 19/03/2016 01:03, số lượt xem: 684

Trần duyên đứt ruột tủi Kim Kiều
Tuổi mộng trăng tròn đã chớm yêu
Hảo ngộ bên cầu tơ liễu phất
Băng tường giữa nguyệt sắt cầm phiêu
Trầm hương hẹn ước tình lang cảm
Nhã nhạc tương nguyền tử khách xiêu
Cõi ái chan hoà trâm thệ gửi
Sao trời nỡ đoạn khiến sầu liêu

Sao trời nỡ đoạn khiến sầu liêu
Một kẻ chao đời giữa gió xiêu
Mấy thuở lầu xanh nguyền vẹn giữ
Bao lần lẻ mọn sắc tàn phiêu
Buồn trông cố quận đau huyền nẻo
Tưởng ngoái trăng thềm chạnh huyễn yêu
Lạc bước mười lăm thành hảo hữu
Trần duyên đứt ruột tủi Kim Kiều

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm