Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2022 14:30, số lượt xem: 129

Diễm phúc xa mù ngoẻo điệu thơ
Trầm hương tẻ ngắt dạ tê đờ
Lời xưa tuột cõi ê hề dở
Tiếng khổ vào tâm rã rượi khờ
Cứ tưởng duyên tình soi rực rỡ
Đâu dè nuộc ngãi nhuốm thờ ơ
Người đi gối lạnh lòng tan vỡ
Ảo vọng xuyên hồn gãy khúc tơ

Ảo vọng xuyên hồn gãy khúc tơ
Chi còn quá vãng thuở ầu ơ
Cho nguồn ước cạn chìm nơi dở
Khiến nỗi thề chao tủi mộng khờ
Lõm úng sông đời tanh tưởi lợ
Buồn gieo những nhịp chán chê đờ
Người ơi khắc khoải mùa thương vỡ
Diễm phúc xa mù ngoẻo điệu thơ