15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/02/2020 12:26, số lượt xem: 440

Mở mắt chào đời bụng trống không
Xa lìa cõi thế cũng mình không
Đừng nên lú dạ hoài tham có
Phải biết thanh hồn mãi chối không
Hễ được nào cho rày đã có
Hay rời chớ tưởng vậy là không
Ân tình lẽ thật không rồi có
Sống đẹp chi màng có lẫn không

Ngẫm nghĩ danh tài cũng số không
Thiên đình chẳng giúp tựa bằng không
Tìm gom núi bạc chưa là có
Diệt ném tâm hồn để lại không
Chức phận ngời xinh đừng gọi có
Tinh thần sảng khoái chớ sầu không
Hoàng lương cứ ngỡ đời ta có
Nhắm mắt xuôi lòng của trống không