Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 16:55, số lượt xem: 36

Nàng ơi kỷ niệm sẽ không mờ
Ảo diệu vô cùng những áng thơ
Dẫu bộn bề rêm hoài thấu cảm
Dù thăm thẳm biệt mãi trông chờ
Ban chiều dõi ngóng triền miên giục
Não bộ hao mòn thảm thiết ngơ
Mắt đỏ ngầu lên vì nặng trĩu
Người xa chỉ tội trái tim khờ

Trúc mã hồn nhiên thuở dại khờ
Thơm bùa ngải hẹn đẫm lòng ngơ
Tơ hồng sốt dẻo êm đềm quyện
Cảm hứng cuồng si rộn rã chờ
Dệt phởn phơ vờn bao khúc vũ
Say mùi mẫn quyến cuộc tình thơ
Nhiều đêm tỉnh giấc rèm lay động
Quá vãng vàng son chẳng chịu mờ