Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2022 11:11, số lượt xem: 115

Biệt thảm người ơi giữa ngóng chờ
Nên đành rã rụng mối tằm tơ
Nhiều hôm khắc khoải đầy vương lệ
Lắm dạo đìu hiu phủ nghẽn bờ
Kỷ niệm ngày xưa giờ vỡ nát
Ân tình thuở cũ điệu tàn mơ
Vì đâu sắc mộng vùi thăm thẳm
Khiến cõi lòng đau oải mịt mờ

Lòng đau quặn xiết giữa lu mờ
Bởi khúc xưa tàn rã cuộc mơ
Vạn cõi tiêu điều gieo thảm thiết
Tình yêu rũ rượi tiếc vô bờ
Thề ơi nhão nát bươm vầng nguyệt
Mộng hỡi xa vời hỏng tóc tơ
Khắc khoải mình ta hồn cỗi lạnh
Mà sao dạ nuối vẫn mong chờ