Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 11:51, số lượt xem: 176

Thôi chẳng tiếc nào thuở mộng mơ
Vội quên thề rã ước phai mờ
Bồi đâu dạ mỏng mòn duyên nợ
Dỗi mãi tim nhàu úa phú thơ
Đôi hợp kết nồng chưa thắm cỡ
Cội giao chuyền yếu lại xa bờ
Ngồi im bóng lặng tình yêu vỡ
Trôi dạt giữa lòng tủi ngẩn ngơ

Ngơ ngẩn tủi lòng giữa dạt trôi
Vỡ yêu tình lặng bóng im ngồi
Bờ xa lại yếu chuyền giao cội
Cỡ thắm chưa nồng kết hợp đôi
Thơ phú úa nhàu tim mãi dỗi
Nợ duyên mòn mỏng dạ đâu bồi
Mờ phai ước rã thề quên vội
Mơ mộng thuở nào tiếc chẳng thôi