Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/01/2021 20:20, số lượt xem: 233

Cãi cọ nhau hoài chữ dại khôn
Đâu nào góc dại chỗ bờ khôn
Khôn lầm lỡ hót thành ra dại
Dại nhẩn nha làm thế lại khôn
Hợm hĩnh bày khôn là quá dại
Tâm tình thú dại tựa cầu khôn
Trên đời lựa lúc hành khôn dại
Biết dại  im mồm thật đúng khôn

Biết dại im mồm thật đúng khôn
Ta bà vướng dại mới thành khôn
Người khôn gặp lúc vờ câu dại
Kẻ dại ưa hồi mạo kiểu khôn
Khôn lắm hay còn dây chút dại
Dại nhiều cũng có được vài khôn
Trồi khôn học chính mau lìa dại
Cãi cọ nhau hoài chữ dại khôn