Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/08/2019 18:00, số lượt xem: 308

Bao giờ mới hưởng lộc trời ban
Bởi lẽ trần ai quá bạo tàn
Quỷ sứ mài dao thành hỗn độn
Dân hiền loạn não chẳng bình an
Nào đâu đắm mộng vài giây ổn
Khó thể nằm mơ một vũng nhàn
Đã trót thòi ra đành phải chịu
Xô bồ giữa thế chuyện tà gian

Xô bồ giữa thế chuyện tà gian
Dẫu muốn bình tâm chả được nhàn
Vũng ái bông đùa xiêu nẻo tịnh
Cung tình bỡn cợt xáo trời an
Nhiều khi cũng muốn tìm câu thiện
Lắm buổi nào hay đụng cõi tàn
Ấy vậy mà đâu nào thoả mãn
Bao giờ mới hưởng lộc trời ban