Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/01/2022 23:35, số lượt xem: 125

Trần gian gió bão luỵ thân khờ
Khổ quá nên rồi não tạnh thơ
Nhão nhoẹt đôi đường mang tiếng dở
Tèm lem vạn chỗ khiến danh mờ
Nhiều hôm rũ rượi xìu thương nhớ
Lắm bữa ê chề thủng mộng mơ
Kỷ niệm thì như bình tích vỡ
Buồn thay nẻo phận khốn vô bờ

Cõi mệnh buồn thay chẳng thấy bờ
Đau lòng bội phản ám tình mơ
Kim bằng đổi ý hương trầm lợ
Đạo nghĩa lìa câu cổ tích mờ
Hỗn độn tinh thần xa sách vở
Tiêu điều cảnh vật xám bài thơ
Nhiều đêm thức muộn hoài trăn trở
Biết phải làm sao vĩnh biệt khờ