Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2022 20:31, số lượt xem: 118

Mình ta cuối nẻo dạ tơi bời
Kỷ niệm son vàng nhão lắm ơi
Khúc khuỷu đường yêu sầu trĩu hận
Đìu hiu ngõ cụt thoáng xa rời
Mơ ngời vẹn ước tình luôn giữ
Mộng dẻo xanh thề nghĩa chớ rơi
Rệu rã tim lòng xơ xác mỏi
Người xưa cách trở biệt tăm lời

Người xưa cách trở biệt tăm lời
Cố cản nhưng mà chuyện vẫn rơi
Cứ tưởng chân tình mơ giữ vẹn
Dè đâu hẻo phước mộng chao rời
Thời gian bủa giận ê chề hỡi
Vũ trụ đong hờn thảm thiết ơi
Dáng vỡ xiêu hồn tim oải quặn
Mình ta cuối nẻo dạ tơi bời