Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2021 09:08, số lượt xem: 173

Trời se chỉ thắm lịm duyên đầu
Nguyện ước chung lòng thoả mãn lâu
Kỷ niệm hồng thơm hoài nũng bấu
Nguồn yêu biếc diệu mãi mong cầu
Êm đềm quãng nhạc vô bờ ngấu
Lộng lẫy cung tình ngất ngưởng sâu
Vũ khúc bồng lai hoà hợp khẩu
Đừng cho gió bão dậy cơn sầu

Đừng cho gió bão dậy cơn sầu
Ráng giữ nong thề được toả sâu
Rộn rã ân tình thơm thảo cấu
Triền miên quãng mộng khát khao cầu
Trầm hương diệu cõi la đà ngấu
Vũ điệu xanh đời khấp khởi lâu
Thoả mối tơ hồng do nguyệt mẫu
Trời se chỉ thắm lịm duyên đầu