Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2022 16:46, số lượt xem: 142

Ngà ngọc đẫm hương phả mịt mù
Huyễn tình nương gió rải vàng thu
Ca lờ lững quyện giăng bồi cảm
Nũng dặt dìu thương cuộn nhớ bù
Tà xế mộng thơm ngào ngạt toả
Đượm nồng mơ khẽ xạc xào ru
Xa gần thoảng vọng tiêu huyền ảo
Là lượt thắm sương đọng biếc dù

Dù biếc đọng sương thắm lượt là
Ảo huyền tiêu vọng thoảng gần xa
Ru xào xạc khẽ mơ nồng đượm
Toả ngạt ngào thơm mộng xế tà
Bù nhớ cuộn thương dìu dặt nũng
Cảm bồi giăng quyện lững lờ ca
Thu vàng rải gió nương tình huyễn
Mù mịt phả hương đẫm ngọc ngà