Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2022 18:27, số lượt xem: 126

Nhớ sũng làng ơi chẳng dịp về
Hương đồng gió nội vẫn hoài mê
Chào trong trẻo tiếng lần tao ngộ
Nhớ mỹ miều duyên buổi hẹn thề
Cảnh mộng yêu chiều ngây ngất cõi
Hương nàng ẩn giấu mặn mà quê
Dù loan phượng cũ lìa chăn gối
Cổ tích nhiều đêm vọng não nề

Làng xưa trở lại sá chi nề
Bởi nhớ thương hoài những giọng quê
Giữa bến hôm nào rong ruổi lượn
Vườn sau bữa ấy nỉ non thề
Ngây tằng tịu trỗi chiều thơm luyến
Trĩu khát khao bừng thuở dại mê
Nghịch cảnh buồn thiu đời viễn xứ
Làng ơi lỡ hẹn khiến chưa về