Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2019 12:54, số lượt xem: 503

Không vàng chẳng níu được người yêu
Dẫu lắm nồng thương thoả chuộng chiều
Bởi lẽ kim tiền thay vạn tiếng
Vầy nên khúc thệ đổi trăm điều
Ê chề ái cảm tàn hoang rụi
Ngán ngẫm ân tình ảo vọng khêu
Cứ mỗi đêm về than thở lặng
Khi mà kỷ niệm cũng mờ tiêu

Khi mà kỷ niệm cũng mờ tiêu
Quãng hận bao ngày mải miết khêu
Cứ ngỡ chung tình nên đượm nẻo
Dè đâu bội nghĩa khiến phai điều
Tình ơi mấy nữa đành trơ mộng
Ái hỡi vì đâu phải quạnh chiều
Rạn vỡ trong lòng câu tiếc rẻ
Không vàng chẳng níu được người yêu