Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2022 12:13, số lượt xem: 137

Cay lòng đắng nghẹn giữa mù say
Say để tìm quên nỗi hận này
Này mãi mong cầu duyên gặp ấy
Ấy hoài lãng tránh mộng lìa tay
Tay sầu kỷ niệm đành nâng chén
Chén biệt tình yêu kéo rũ ngày
Ngày giải khuây bằng ly thuốc độc
Say nhừ vẫn thấy cõi hồn cay

Say luyến hương tình ngậm đắng cay
Cay tim khắc khoải giữa bao ngày
Ngày qua hứng thảm sầu năm tháng
Tháng lại ru buồn lọt kẻ tay
Tay khẳng khiu nhàu loang dạ ấy
Ấy tơi tả quạnh úa mi này
Này sao nỡ đoạn vùi ân nghĩa
Nghĩa cũ tan tành rượu mãi say