Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2021 18:15, số lượt xem: 177

Vịnh cũ nghiêng chiều rả rích mưa
Hoài mơ thuở hẹn nép thân dừa
Tim lòng ngó bộ dần xơ nhão
Cảnh vật xem chừng đã khác xưa
Bởi giữa khung trời đau gió bạt
Vì trong kỷ niệm chát câu lừa
Còn chi quá vãng thời nhung lụa
Mộng cảm bây giờ cũng thớt thưa

Hiên nhà gọi mãi chẳng người thưa
Sách vở từ lâu vãi bộn bừa
Mắt dõi hương tàn rê nẻo mịt
Tim sầu sắc rụng ngã thềm xưa
Mơ còn với bạn ra đầu ngõ
Mộng giỡn cùng nhau thưởng mứt dừa
Thượng uyển giờ đây thành quá vãng
Thơ nhoè kỷ niệm giữa màn mưa